1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
Aktualne imprezy i wydarzenia
09 - 30
WRZ

Danuta Chajewska – z wykształcenia jest geografem i na co dzień pracuje w szkole. Maluje od kilkunastu lat, głównie w technice olejnej i akwarelowej.

01 - 31
LIP

autorka prac- Elżbieta Wodała
czynna do końca lipca 2010 r.

17
CZE

Dwa tygodnie we wschodniej części Turcji opowiedziane kilkoma fotografiami czynią ciekawy portret kurdyjskiej ludności zamieszkałej na tych terenach.

09 - 16
PAŹ

Wystawa prac komiksowych powstałych podczas wymiany młodzieżowej w Berlinie w dniach 9.10-16.10.2009 r.

Swoje prace zaprezentowały osoby związane z wrocławskimi organizacjami niosącymi pomoc osobom po kryzysie psychicznym.

Niestety z przyczyn niezależnych wystawy pani Lesi Weselskiej jest odwołana. Ludowa malarka Lesia Weselska urodziła się 16 stycznia 1952 r. w Swatowie w obwodzie Łuhańskim. W 1973 ukończyła Szkołę Plastyczną w Łuhańsku, w 1980 – Kijowski Instytut Poligraficzny. Jest utalentowaną akwarelistką, tworzy unikalną techniką akwareli „na mokro”. Zorganizowała wystawy swoich prac w Rydze (1979) i […]

wstęp wolny