1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
15
CZE
-
31
GRU
Zróbcie to dla nas – projekt MKIDN

Klub Pod Kolumnami wspólnie z wrocławskim zespołem Małe Instrumenty realizują zadanie pt. “Zróbcie to dla nas – twórcze warsztaty dla niesłyszących i niewidomych, komunikacja artystyczna z pomocą figur Chladniego” w ramach programu “Edukacji kulturalnej 2020”.

ZRÓBCIE TO DLA NAS – mówią niewidomi do niesłyszących, by dali im szansę “zobaczenia” muzyki przez figury. ZRÓBCIE TO DLA NAS – mówią niesłyszący do niewidomych, by dali im szansę, skomponowania muzyki za pomocą figur. W zaplanowanym procesie biorą udział artyści muzycy, fotografik, drukarz od technik szlachetnych. Finałem będzie koncert muzyki stworzonej wspólnie przez osoby obydwu grup i wykonanej przez wrocławską grupę Małe Instrumenty.

Założeniem działań warsztatowych jest integracja i komunikacja grup osób niewidomych i niesłyszących, za pomocą
działań artystycznych. Głównym narzędziem do przeprowadzenia tej nietypowej współpracy jest przełożenie zjawisk dźwiękowych (czytelnych dla osób niewidomych, lecz nieczytelnych dla osób niesłyszących) na wyraz sensoryczny-dotykowy w formie figur Chladniego. Figury zmieniają swoją postać w zależności od częstotliwości dźwięku i po odpowiednim opracowaniu w 3D, będą “czytelne” dotykowo dla osób niewidomych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

 

TERMINY:
15.06.2020 - 31.12.2020