1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
27
LIP
-
11
SIE
Zapytanie ofertowe

Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
———————————————————-
Uwaga! Pliki dotyczą pierwszego terminu składania ofert (do 4.08). Poniżej znajduje się aktualizacja dokumentacji do pobrania.
Zapytanie ofertowe (1. termin)

Załącznik nr 1 – formularz oferty (1. termin)

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny oferty (1. termin)

Załącznik nr 3 – wykaz członków zespołu projektowego (1. termin)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (1. termin)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków (1. termin)

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu

Załącznik nr 7 – wzór umowy (1. termin)
———————————————————-

Uwaga!
Został zmieniony termin składania ofert ze względu na zmiany:
w Zapytaniu ofertowym w pkt.3 Termin realizacji zamówienia oraz pkt. 8 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym zmianie uległy również zapisy w załączniku nr 7 Wzór umowy oraz w załączniku nr 1. Formularz oferty
Oferty prosimy przesyłać pod adres:
Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 11.08.2017 do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 1 – formularz oferty (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny oferty (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 3 – wykaz członków zespołu projektowego (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 7 – wzór umowy (po przedłużeniu terminu)

21.08.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.”

Powód unieważnienia:

– oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Unieważnienie

TERMINY:
27.07.2017 - 11.08.2017