1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
21
SIE
Zapytanie ofertowe-informacja o wynikach

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.” zakończonego dnia 11.08.2017.

Powód unieważnienia:

– oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Unieważnienie

TERMINY:
21.08.2017