1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Z podszeptu muz – “Romeo i Julia” Wiliama Szekspira

8.10.2016 r.

kolejna gawęda dr Bogusława Bednarka dotyczyła dramatu Wiliama Szekspira “Romeo i Julia”.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka gitarowa w wykonaniu Martina Złotnickiego.

Dramat ten poza perypetiami wokół rodziny, balu, balkonu, pojedynku, tajemnicy, miłości i śmierci traktuje o kluczowym znaczeniu komunikacji tak w życiu jednostki, jak i zbiorowości – gdzie przeznaczenie nosi charakter koncesjonowanego dostępu do informacji, a udostępniona postaciom dramatu wiedza determinuje rodzaj i natężenie ich emocji.
W “Romeo i Julii”, jak i w wielu późniejszych dramatach Szekspira, bohaterowie, w przeciwieństwie do świadomych sytuacji odbiorców (widzów, słuchaczy, czytelników), podejmują błędne decyzje na podstawie niepełnych danych. Ich uczucia są wynikiem ograniczeń w dostępie do informacji. Im wiedza o rzeczywistości jest bardziej bezpośrednia i komplementarna, tym emocje bardziej zrównoważone.
W konsekwencji pełna i szczera wymiana informacji rodzi pokój między ludźmi, a w wymiarze indywidualnym miłość.
Im zaś wiadomości są bardziej skonwencjonalizowane i okrojone, tym ludzkie emocje stają się bardziej skrajne, stanowiąc pożywkę dla zbrodni, wojny i śmierci.

TERMINY:
01.01.2016