1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
“Z kresowej palety” wystawa malarstwa Krystyny Leonowicz-Babiak

wystawa czynna 9-31.03.2015 r.

Krystyna Maria Barbara Leonowicz-Babiak – doktor nauk przyrodniczych
Absolwentka i długoletni pracownik naukowo –dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (ok. 100 publikacji oraz współautor książki: „Wybrane zagadnienia z ekologii. Hodowle i ćwiczenia” ) oraz:
– poetka. Autorka trzech tomików wierszy: ”Moje Ogrody” /2000 r., zbiór 101wierszy/; „W pejzażach słów” / 2002 r., zbiór 102 wierszy/. Oba tomiki ilustrowane fot. własnych obrazów. Wyd. „Bernardinum” oraz „Chwile zebrane” /2014 r., zbiór 103 wierszy/.Wyd. ROBB.
Jej wiersze były także publikowane w dziełach zbiorowych – w sześciu „Antologiach…”
oraz w czasopismach polskich i polonijnych.
Jest autorką tekstów trzech hymnów: dla Gimnazjum i XXI Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Zespołu Folklorystycznego ,,Wisełka ” w Dortmundzie (Niemcy);
Jest autorką tekstów pieśni religijnych, kolęd i pastorałek do których muzykę napisał Zdzisław Rybka – Rybicki.
– pisarka. Autorka:
a). książek o tematyce historycznej (we współpracy z mężem):
– książki wydanej w dwóch wersjach językowych: polskiej p.t.„ Zanim zasypie piasek ślad”, i niemieckiej – ”Bevor der Sand die Spur verwischt”), 2005 r. Wyd. ”Multico” Lublin;
– „Z wiarą i nadzieją. Historia Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie”, 2008 r.
Wyd. Franciszkańskie „Św. Antoni”, Wrocław.
b) opracowań (rozdziały w czterech książkach) w dziełach zbiorowych poświęconych problematyce polonijnej
c) kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się głównie w prasie polonijnej: „Głos Polski – Stimme der Polen”, „Nasze Słowo”(miesięcznik Polskiej Misji Katolickiej), oraz „nasza Rota” ( kwartalnik polonijny wydawany w Polsce i kolportowany do pięćdziesięciu trzech krajów), „Teczka” (Francja) i inne;
d) książki dla dzieci (od 6-14 do lat) p.t. Figle futrzaków”;
– malarka. Obrazy olejne na płótnie miedzi i drewnie. W dorobku 20 wystaw w tym 16 indywidualnych: w Polsce (Wrocław 1999 (2x); 2005, 2006, 2009, 2011, 2013: Leszno 2004); w Niemczech: ( Dortmund 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 2004; 2005, 2006; Recklinghausen 2002; Bielefeld 2003): w Hiszpanii ( Barcelona 2001 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na Montserrat): we Francji ( od roku 2004 stała ekspozycja obrazu konia („Wicher”) w Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej i Polonijnej w Vaudricourt ). Obrazy autorki o tematyce religijnej (11) znajdują się w kościołach i domach parafialnych w Polsce i w Niemczech. Kilkadziesiąt obrazów znajduje się w zbiorach prywatnych ( w Polsce, w Niemczech i we Włoszech).
Odznaczona i wyróżniona:
1. Medalem zasługi: Exuli Bene de Ecclesia Merito – Zasłużony dla Kościoła na Obczyźnie (2004 r.);
2. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.) za twórczość i działalność społeczną;
3.Statuetką ”Fundacji Polskie Gniazdo” za umacnianie polskiej pamięci i tożsamości narodowej (2012 r.);
4. „Kuferkiem Kresowym” (2014r.) za działalność poświęconą pamięci Kresowej;
a także: wpisem do Księgi Jubileuszowej 1998-2008 pt. ”Złote myśli Twórców Wizerunku Polski” wydanej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ( 2008 r.)
oraz wpisem do Encyklopedii „Who is Who” – rocznik 2012, za całokształt działalności.

:
Jest członkiem dwóch stowarzyszeń literackich w Polsce oraz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Union of Polish Writers Abroad) z siedzibą w Londynie; oraz sympatykiem i byłym członkiem Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – A.P.A.J.T.E. z siedzibą w Paryżu
Jest sympatykiem i byłym członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu.

TERMINY:
01.01.2015