1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
wystawa twórczości Teresy Rajskiej

Teresa Rajska jest absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wcześniej ukończyła Studium Nauczycielskie w Gdańsku – rysunek i prace ręczne. W roku 1999 – Ognisko Kultury Plastycznej im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Jest członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków. Za osiągnięcia w działalności plastycznej z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz od dzieci Order Uśmiechu.
Zajmuje się też własną pracą twórczą. Uprawia przede wszystkim malarstwo pastelowe a ponadto monotypie i olej.
Tematyka: kwiaty, pejzaż, portrety, martwa natura.
W konkursie „Zabytki Dolnego Śląska” zorganizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków zdobyła II nagrodę.
W roku 2004 w VIII Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej im. Józefa Chełmońskiego „Pejzaż Ojczysty” uzyskała wyróżnienie I stopnia za pracę „Wierzby”.

Swoje prace prezentuje na wystawach organizowanych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków oraz na wystawach indywidualnych, m.in. w Klubie Muzyki i Literatury – „Odra w pastelach”, Restauracji Pałacyk pt. „Pejzaże nieba”, zorganizowanej przez Ognisko Kultury Plastycznej im. E. Gepperta we Wrocławiu.

TERMINY:
01.01.2013