1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Wystawa Rafała Tomasza Urbaniaka – Grafika warsztatowa

wystawa czynna 6-31.10.2014 r.

Artysta w podróży. W podróży duchowej, która wyznacza tematy jego obserwacji i wyborów oraz tej podróży realnej: zawodowej, terytorialnej.
Przez 8 lat pracował w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, niegdysiejszej Operetce Wrocławskiej, w charakterze tancerza baletu. Już jako dojrzały artysta zmienił zawód wtajemniczając się w malarskie przestrzenie. Absolwent Malarstwa w pracowni prof. Zdzisława Nitki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2012 r.).
Dla Rafała T. Urbaniaka „piękno” jest wyzwaniem czysto osobistym. Powoduje artystą, aby za pomocą materialnych środków przedstawić nieuchwytne, chwilowe wrażenie, wolne od dogmatów i pozwalające odbiorcy na swobodną interpretację.
On sam otwarty w swojej działalności twórczej na zmiany i różnorodność wyrazu w potraktowaniu nurtujących go tematów, oscyluje miedzy malarstwem realistycznym a abstrakcją. Artysta wykazuje zawodowe wyczucie kompozycji i ruchu zarówno w malarstwie jak i grafice, w których niejednokrotnie dominuje kolor. Ponieważ przez wiele lat rządził w jego życiu niepodzielnie taniec, także rzeźba bliska jest jego centrum zainteresowań i działań twórczych.

lista wystaw:

1. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego „Martwa natura” w holu Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu, I p., listopad 2006r.
2. Wystawa grupowa malarstwa sztalugowego studentów pracowni 114 w holu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, grudzień 2007r.
3. Wystawa grupowa malarstwa sztalugowego studentów Uniwersytetu Sztuki Linz w budynku głównym Uniwersytetu, Austria, marzec 2009r.
4. Wystawa grupowa malarstwa sztalugowego studentów pracowni 114 w holu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, grudzień 2009r.
5. Wystawa dyplomowa pt. „Przestrzeń niebieska” w BWA Awangarda we Wrocławiu, lipiec 2012r.
6. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Przestrzeń niebieska” w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu, wrzesień – grudzień 2012r.
7. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Wycinki z przeszłości” w Instytucie Niezłych sztuk RamPamPamPam we Wrocławiu, październik 2012r.
8. Wystawa indywidualna grafiki warsztatowej pt. „Wcielenia” w Bibliotece Publicznej przy CK Agora we Wrocławiu, listopad 2012r.
9. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Przestrzeń niebieska” w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, luty 2013r.
10. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Emocje” w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu, luty – czerwiec 2013r.
11. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Emocje” w Galerii Handlowej Arkady, -1 p., Wrocław, sierpień – listopad 2013r.
12. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Jesienne impresje” w Centrum Informacyjnym Szlaku Wędrownego w Blankenstein, Niemcy, październik – grudzień 2013r.
13. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. „Miejsca i myśli” w Galerii pod Plafonem przy Bibliotece Miejskiej, Rynek 58 we Wrocławiu, listopad – grudzień 2013r.
14. Wystawa indywidualna malarstwa sztalugowego pt. “Wszechświaty” przy Konferencji “A3web.org – System autodiagnozy dostępności stron internetowych instytucji publicznych” w Hotelu Monopol, Wrocław, grudzień 2013r.
15. Wystawa grupowa malarstwa pt. “The Sacred Face” as a part of The Edinburgh International Middle Eastern Spirituality and Peace Festival, MESP 2014, Edynburg, luty – marzec 2014r.

TERMINY:
01.01.2014