1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Wystawa malarstwa: Piotr Olszak “Kapilary: Symfonia”

1 – 30.09.2015 r., wstęp wolny

” Głównym impulsem mojej twórczości jest chęć przedstawienia człowieka jakim go (nie)widzimy, wyrażenie tego, co nie jest wyrażalne. Poszukuję porządku w chaosie. Ograniczam się w formie na rzecz koloru. Dążę do pokazanie tego co w nas, ale nie jest widoczne. Skupiam się na czerwieniach – tak jak czerwona jest krew, źródło energii życia. Krew płynie tętnicami, żyłami i kapilarami; szybko i wolno. Płynie, chociaż jej nie widać. Czujemy ją pod powierzchnią skóry.
Czerwień traktuję jak kolor życia (wojny?). ”

Wykształcenie:
1996-2001 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu dyplom ze specjalności: wystawiennictwo
2001-2006 Uniwersytet Wrocławski: pedagogika
2004-2007 Uniwersytet Zielonogórski wydz. Artystyczny, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Praca:
1999-2004 Radwanice: Gminne Centrum Kultury w Świętej Katarzynie: instruktor sekcji plastycznej (m.in udział w Akcji Lato w Ustce 1999, w ramach kolonii zorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury w Św. Katarzynie)
2005-2011 kopista malarz
2013- współpraca ze Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”
Wystawy:
1999 Siechnice: Jeszcze czas
2001 Święta Katarzyna: Monika Maziarczyk i Piotr Olszak
2003,2005,2009,2012 udział w wystawach zbiorowych w Galeria Ręką-Dzieło Święta Katarzyna
2004-2006 Zielona Góra : udział w wystawach końcowo-rocznych wydziału artystycznego
Nota w literaturze:
Leksykon Śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego tom 29 powiat wrocławski
Wydanie I Wrocław 2010
Wydawnictwo GAJT

TERMINY:
01.01.2015