1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
04
WRZ
-
26
PAŹ
Wystawa malarstwa Elżbiety Szymańskiej “Spojrzenie”
wstęp wolny

O wystawie jej autorka mówi:  „ jednym z walorów sztuki jest pobudzanie odbiorcy do myślenia i refleksji. Wystawa pt. „Spojrzenie” daje widzowi możliwość zapoznania się z różnym podejściem do obrazów,  wykonanych  w rozmaitych technikach (z przewagą malarstwa olejnego),  a także rozmaicie odbierane. Obrazy olejne dla jednych ludzi przedstawiają abstrakcję organiczną, inni mogą w nich zobaczyć wodę, jeszcze inne osoby widzą tam ludzi lub coś innego. Każdy może widzieć w nich różne rzeczy. To jednak nie wszystko, bo do obrazów na wystawie należą też takie, które wykonane w technice mieszanej przedstawiają realne, proste przedmioty, rzeczy codziennego użytku skomponowane i dobrane w taki sposób, że stanowią martwą naturę. Jest jednak i bardziej żywa natura – oto i kwiaty będące przedmiotem kontemplacji autorki, wykonane w jeszcze innej technice, bo w pastelach. – Różne techniki, różne obrazy, różne spojrzenia artystki. Istnieje możliwość zakupu tych obrazów po zakończeniu wystawy. Kontakt z autorką: e-mail: obraz3@vp.pl”

Krótka biografia:

Elżbieta Szymańska odbyła studia na Uniwersytecie Śląskim (filia w Cieszynie) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Praca dyplomowa w 1996r. w pracowni malarstwa profesora Alfreda Biedrawy.  Zajmuje się malarstwem, grafiką (linorytem), oraz rysunkiem. Do jej dorobku twórczego, choć jak na razie skromnego, należy też literatura, swoją poezję opublikowała  w magazynie literackim „Akant”, a w magazynie twórców „Radostova” – poezję, prozę i eseje.

Najbardziej  znaczące dla artystki jej wystawy indywidualne:

– wystawa rysunku w Dirección General de la Mujer w Castellón (Hiszpania), 1996r.

– malarstwo olejne W Galerii “Jadwiga” w Lubinie, 1999r.

– instalacja i transpozycja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu, 2004r.

Ponadto udział w innych wystawach indywidualnych i zbiorowych, oraz konkursach na terenie następujących miast: Kraków, Legnica, Lubin, Głogów, Jawor, Łódź, Kielce, Wrocław.

Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach u osób indywidualnych w następujących krajach: Polska, Hiszpania, Niemcy, Stany Zjednoczone.

TERMINY:
04.09.2018 - 26.10.2018