1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Wystawa malarstwa Barbary Siomkajło “Ogrody – 2”

wystawa czynna od 3 do 30.11.2014 r.

BARBARA SIOMKAJŁO
Urodzona we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby tego Wydziału, członek ZPAP. Jej działalność twórcza obejmuje dziedzinę architektury, rysunek, malarstwo, grafikę użytkową, publikacje o problematyce związanej ze sztuką, architekturą i dydaktyką.
Od 1985 roku wystawia swoje prace plastyczne w kraju i za granicą (ponad 60 wystaw, w tym 20 indywidualnych w galeriach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, na Ukrainie, w Austrii – m.in. Vienna International Art Club UNO), bierze także udział w plenerach międzynarodowych. Jako opiekun studenckiej Grupy Działań Plastycznych prowadzi wiele akcji i plenerów, m.in. we Lwowie.

TERMINY:
01.01.2014