1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
02 - 30
WRZ
wystawa grafik Józefa Józaka
wstęp wolny

Józef Józak jest artystą od ponad 40 lat. Zajmował się malarstwem, zwłaszcza sztalugowym, grafiką, karykaturą, rzeźbą w drewnie, ekslibrisami, wykonywał też kartki okolicznościowe. Rysunku uczył się u Wandy Boguszewskiej w Poznaniu a następnie u Janusza Halickiego i Joanny Domaszewskiej we Wrocławiu.

Józef Józak zaistniał w środowisku artystycznym jako grafik ale jest również poetą, członkiem Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” oraz Koła Literatów Polskich im. Z. Herberta, brał udział w konkursach i „Herbertariadach” inspirowanych twórczością poety.

Twórcy tej miary, co Herbert, wyzwalają w Józefie Józaku potrzebę posługiwania się mową wiązaną, która ma swoją specyfikę i różni się od języka prozy niezwykłością poetyckich sformułowań, aczkolwiek dopuszcza także możliwość zastosowania wyrażeń i zwrotów z języka potocznego, od czego autor nie stroni. W swoich utworach posługuje się skrótem myślowym, kontrastem  i dość odległymi skojarzeniami, zmuszając czytelnika do twórczego wysiłku w odkrywaniu wielości znaczeń jego poezji. Chętnie stosuje emocjonalną skłądnię pytań retorycznych, zdań krótkich, urywanych, eliptycznych, jakby niedokończonych-wymagających od odbiorcy własnego dopełnienia i zaangażowania.

Poezja Józefa Józaka toczy specyficzny dialog z czytelnikiem, odwołują się do jego wrażliwości i domagając się współpracy. Znajdujemy w niej zarówno elementy powagi i liryzmu, jak i żartobliwego humoru, a nawet odrobinę zamierzonej rubaszności.

 

TERMINY:
02.09.2019 - 30.09.2019