1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
09 - 16
PAŹ
Wystawa ComicYouth!

Wystawa prac komiksowych powstałych podczas wymiany młodzieżowej w Berlinie w dniach 9.10-16.10.2009 r. Komiksy zostały wykonane w międzynarodowych grupach, przy użyciu różnych technik artystycznych. Prace opowiadają o międzynarodowych stereotypach, przestrzeni wielkomiejskiej, agresji, wolności wypowiedzi. Łączy je świeżość spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, siła ekspresji i chęć wyrażenia poglądów przez sztukę.
W projekcie uczestniczyło 31 osób w wieku 17-25 lat z kilku krajów Europy. Uczestnicy pochodzą z Niemiec, Polski, Włoch, Portugalii, Rumunii, Słowacji. Projekt powstał z inicjatywy Anne Bretschneider (Niemcy) oraz Chryssy Thanelli (Grecja) przy wsparciu organizacji Citizens of Europe and Youth! in Action w Berlinie.
To przykład ciekawej inicjatywy w zakresie dialogu międzynarodowego. Jak wiadomo, komiksy jako alternatywna forma sztuki wpływają na sposób postrzegania otoczenia społecznego i przestrzeni miejskiej. Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do aktywności i rozwijania własnych zainteresowań a także próba zwrócenia uwagi na alternatywne formy sztuki i nowe środki wyrazu artystycznego.
“Spędziliśmy razem kreatywny, wypełniony warsztatami tydzień. Pracowaliśmy w międzynarodowych grupach, co pozwoliło nam zrozumieć europejską różnorodność kulturową. Dzieląc ze sobą przestrzeń, poglądy i uczucia, poznaliśmy sztukę uliczną Berlina, wiele komiksów, co pozwoliło nam przekroczyć granice kulturowe i stworzyć własne komiksy. Wszystkie prace zostały zebrane w książkę – powstało nasze dzieło sztuki”

TERMINY:
09.10.2009 - 16.10.2009