1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
02.2019
01
SIE
-
30
LIS
Wrocławskie Forum Młodych Twórców – cykliczne warsztaty literackie

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich prowadził dla młodych osób zainteresowanych pogłębianiem swoich umiejętności literackich kolejną, trzecią już edycję Wrocławskiego Forum Młodych Twórców.
Tak jak w zeszłym roku formuła projektu była otwarta, uczestnicy warsztatów zajmowali się poezją i prozą nie stawiając żadnych ograniczeń stylistycznych czy gatunkowych. Podobnie jak do tej pory podstawą zajęć była analiza (wspólna, choć pod kierunkiem prowadzącego) utworów prezentowanych przez uczestników pod kątem ich warsztatowej i tematycznej wartości, ocena ich wad i zalet oraz formułowanie zaleceń dla autora

TERMINY:
01.08.2009 - 30.11.2009