1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
01
STY
wieczór Wrocławskiego Koła Literatów Polskich im.Z.Herberta

Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie powstało w 2004 roku.
Pomysłodawcą i aktywnym założycielem Koła był ks. Paweł Wojciech Maciąg z Lublina, pełniący od początku funkcję Kanclerza, którą pełni do dzisiaj. KLP jest ogólnopolską organizacją.
Kanclerz ks. Paweł Maciąg uzyskał zgodę Katarzyny Herbert na używanie imienia Jej męża przez KLP, dzięki temu Patronem Koła Literatów Polskich został książę Poetów – Zbigniew Herbert.
Koło było pierwszą organizacją tego typu, oprócz Szkół Herbertowskich, posiadającą prawo do używania imienia Zbigniewa Herberta, z czego członkowie Koła są bardzo dumni.
W 2010 roku z inicjatywy Katarzyny Herbert została powołana Fundacja im. Zb. Herberta.
Była ona honorowym gościem na uroczystym Zjeździe w Lublinie, który odbył się w dniach 4-6 listopada 2005 roku w Lublinie i Zamościu, w tym część oficjalna odbyła się w dawnym zamku królewskim w Lublinie przy licznym udziale przedstawicieli regionalnej władzy, środowiska akademickiego, kulturalnego, licznie zaproszonych gości, telewizji i prasy lokalnej.
Obecnie KLP liczy około 220 członków.
W 2014 roku przypada 10 lecie istnienia Koła i z tej okazji odbędzie się uroczysty Zjazd w Lublinie, upamiętniający tę rocznicę, oraz w tym też roku przypada 5-tarocznica powstania Wrocławskiego Oddziału Koła, na okoliczność której odbędzie uroczysta HERBERTIADA i zostanie wydana antologia.

Od 2009 roku istnieje Oddział tego Koła we Wrocławiu. Obecnie Oddział liczy 32 członków, trzech kandydatów i trzech członków honorowych. Od 2009 roku Wrocławskiemu Kołu przewodniczył Wicekanclerz Zarządu Głównego KLP w Lublinie Janusz Dariusz Telejko, który udanie zorganizował ogólnokrajowy Zjazd Koła we Wrocławiu z okazji 5 – lecia jego istnienia oraz z tej okazji pod jego redakcją została wydana antologia pt. „W nauce życia”.
Po jego śmierci, od lutego 2013 r. obie te funkcje sprawuje Anna Paciorek.
Od 2012 roku rozpoczął się cykl spotkań, zorganizowany przez Annę Paciorek, nazwany przez nią Herbertiadą.
W 2013 roku członkowie KLP Oddział we Wrocławiu rozpoczęli współpracę z Fundacją Polskie Gniazdo i jego członkowie brali czynny udział w III Letnim Festiwalu POLONIA CANTANS, którego organizatorem była ta Fundacja oraz w dniu 01.09.2013 r. w spotkaniu patriotycznym pod pomnikiem Fryderyka Chopina we wrocławskim Parku Południowym. Ponadto w dniu 17.09.2013 r. odbyło się wspólne spotkanie poetycko-muzyczne w Klubie Muzyki i Literatury pt. „Bolesne daty”.
W lipcu 2013 roku pod redakcją Anny Paciorek ukazała się antologia pt. „W witrażach czasu”, z tej okazji Kościele NMP na Piasku odbyło się promocyjne spotkanie muzyczno-poetyckie z udziałem Kanclerza KLP im. Zb. Herberta w Lublinie ks. Pawła Maciąga, autora wstępu do tej antologii.
Kontakt:
Anna Paciorek – Wicekanclerz KLP im. Zb. Herberta w Lublinie i prowadząca Oddział we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 315/72, 53-236 Wrocław, e-meil: audytor1@ wp.pl

strona KLP im. Zb. Herberta w Lublinie www.klpimieniazbigniewaherberta.blogspot.com/

TERMINY:
01.01.2014