1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Wieczór ukraiński

27.04.2015 r. godz. 19.00 wstęp wolny

WIECZÓR KULTUROWY finansowany jest ze środków Gminy Wrocław (Program Integracji i Edukacji Wielokulturowej we Wrocławiu 2015; www.wroclaw.pl), pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji Wrocławian – vol. 2” oraz programu Erasmus +(http://erasmusplus.org.pl/).
Działania rozpoczęły się w lutym br. i potrwają do końca grudnia 2015 roku. Najważniejszym celem tego działania jest rozbudzanie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Działania zaplanowane w projekcie to Wieczory Kulturowe – pozwalające na wzbogacenie wiedzy o wybranych krajach Europy i świata – oraz warsztaty „Wielokulturowość na co dzień” prowadzone we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach.
Głównym punktem odniesienia są kraje, z których pochodzą wolontariusze biorący udział w programie – m.in. Gruzja, Ukraina, Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja.

TERMINY:
01.01.2015