1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Wieczór poetycki Tadeusza Hołubowicza

O autorze:
Tadeusz Hołubowicz.
Z wykształcenia polonista, kulturoznawca, studiował nauki prawnicze, ukończył studia Organizacji i Zarządzania Międzynarodowym Obrotem Towarowym i Języki Obce.
W latach 60-ch i 70-ch ubiegłego wieku zajmował się krytyką teatralną i działalnością estradową. W 1961 roku założył Zespół Teatralno-Satyryczny. W tamtych też czasach publikacją dwóch tomików wierszy rozpoczął karierę poetycką. Rok 2006 to działalność we wrocławskiej grupie literackiej (jest jej współzałożycielem i prezesem)a także założenie własnego pisma literackiego „EuroArt”. Od 2008 roku przewodniczy Instytutowi Twórców Animatorów Kultury, Historii i Literatury „INSTAK”. Utwory poetyckie Tadeusza Hołubowicza pojawiały się do tej pory w pismach: “Akant”, “Medium”, “Nasze pismo” i głównie w “EuroArt”.
Na spotkaniu Tadeusz Hołubowicz zaprezentował swój ostatni tomik poetycki „Refleksje pokoleniowe”, zbiór utworów napisanych w latach 1979-2012.

TERMINY:
01.01.2013