1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
02.2020
01
STY
Wieczór opowieści pięknych treści w ramach „Freaki Afryki”

wieczór poprowadzili członkowie wrocławskiego zespołu „Foliba” i gość specjalny Gaspar Conde

TERMINY:
01.01.2014