1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
Wystawa malarstwa Lesi Weselskiej – odwołana
wstęp wolny

Niestety z przyczyn niezależnych wystawy pani Lesi Weselskiej jest odwołana.

Ludowa malarka Lesia Weselska urodziła się 16 stycznia 1952 r. w Swatowie w obwodzie Łuhańskim. W 1973 ukończyła Szkołę Plastyczną w Łuhańsku, w 1980 – Kijowski Instytut Poligraficzny. Jest utalentowaną akwarelistką, tworzy unikalną techniką akwareli „na mokro”.

Zorganizowała wystawy swoich prac w Rydze (1979) i Wilnie (1980). W 1980 roku została laureatką Wystawy Sztuki Republikańskiej. W 1979 roku podczas Międzynarodowego Turnieju Koszykówki im. Jurija Gagarina w Wilnie wykonała akwarelowe portrety zawodników ZSRR i USA.

Lesia Weselska jako jedyna artystka z Kijowa została wysłana do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 1980, gdzie malowała portrety wybitnych zwycięzców.

Pani Lesia wykonała szereg portretów i  pejzaży Dalekiego Wschodu i Dalekiej Północy. W 1987 roku artystka została odznaczona medalem II Ogólnounijnego Festiwalu Sztuki Ludowej. Prace pani Lesi prezentowane były na wystawach indywidualnych w Ukrainie, w galeriach w Holandii, Belgii, Danii, Niemczech, Polsce, Austrii i na Węgrzech, znajdują się w prywatnych kolekcjach w Szwajcarii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.

Dziś pani Lesia  bierze czynny udział w życiu artystycznej społeczności  Kijowa, swoje prace wystawia w Narodowym Centrum Kultury Duchowej „Muzeum I. Honczara”, organizuje wystawy charytatywne w szkołach artystycznych i gimnazjach w celu podniesienia poziomu twórczej percepcji świata przez młodsze pokolenie.

Pani Lesia jest także członkiem organizacji pozarządowej Korpus Publiczny. W październiku-grudniu 2014 roku wielokrotnie przebywała w Donbasie w strefie operacji antyterrorystycznej z misją humanitarną.

Twórczość pani Lesi jest przepełniona radością, pięknem jej ojczyzny, kwiatami i szczęściem.

 

TERMINY:
01.01.1970