1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12.2018
01
STY
warsztaty kolęd ludowych

2.12., 9.12.,16.12.2016 r. w godz. 19.00-21.00
koszt: 30 zł za 1 zajęcia

płatność przelewem na rachunek:
PKO BP, ul. WITA STWOSZA 12, 54-203 WROCŁAW numer rachunku: 75 1020 5226 0000 6502 0416 3275
lub gotówką w klubie codziennie (z wyjątkiem weekendów) w godz. 14.00-21.00.

W ramach projektu „Chatka tańca” w naszym klubie odbyły się cykliczne warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia organizatorzy przygotowali warsztaty skoncentrowane na różnorodnych tradycjach śpiewania kolęd. Podczas kolejnych trzech spotkań poznaliśmy: kolędy z polskiego Roztocza, kolędy bałkańskich reemigrantów oraz wielogłosowe kolędy wschodniosłowiańskie.
Warsztaty poprowadzili: Witold Kozłowski, który ma ogromne doświadczenie w nauce sposobu śpiewania właściwego pieśniom obrzędowym oraz Aleksandra Członka i Joanna Skowron – wokalistki, badaczki często odwiedzające polską wieś. W działalności badawczej koncentrują się na kontaktach z ludźmi, którzy mogą przekazać prawdziwe tradycyjne kolędy, uczą się od nich śpiewania, a także i tego, czego można nauczyć się tylko przez kontakt osobisty, a co stanowi istotny aspekt kultury tradycyjnej.
Jak mówi organizator wydarzenia – Tymoteusz Słowiński z Chatki Tańca: „Kolędy, dzięki połączeniu pogańskiego zwyczaju z elementami mitologii chrześcijańskiej przetrwały do dziś, stanowiąc modelowy przykład jak kultura tradycyjna potrafi trwać i rozwijać się niezależnie od podziałów ideologicznych. Bogactwo kultury tradycyjnej to często nie tylko ciekawe melodie i słowa, ale sposób śpiewania, który można poznać poprzez kontakt z żywym człowiekiem.”

Witek Kozłowski z grupą uczestników warsztatów

2 grudnia (piątek) 19:00-21:00
Tradycyjne kolędy polskie z Roztocza/ lubelskiego
Warsztat poprowadzi Aleksandra Członka wokalistka i instrumentalistka folkowych projektów muzycznych: Kipikasza oraz Dziadowski Projekt, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 z projektem „Pieśni przekazane – pieśni niezapomniane”. Jest uczennicą wielu mistrzów muzyki tradycyjnej. Od kilku lat prowadzi badania terenowe na polskich wsiach, dlatego większość z pieśni, które przekazuje podczas warsztatów, pochodzi z jej zbiorów.

9 grudnia (piątek) 2016, 19:00 – 21:00
Kolędy reemigrantów z Bałkanów – od reemigrantów z byłej Jugosławii na Dolnym Śląsku.
Dolny Śląsk jest regionem bardzo ciekawym etnograficznie, bo po wojnie zasiedliły go grupy ludności z różnych stron. Między innymi Polacy, którzy w XIX w. zamieszkali w Bośni. Przejęli elementy tamtejszej tradycji ludowej i kultywują je do dziś. Dzięki temu mamy możliwość obcowania z tradycyjną polską muzyką wzbogaconą o bogactwo harmonii bałkańskich.
Warsztat poprowadzi Joanna Skowrońska – etnolog i wokalista – od wielu lat zajmująca się muzyką tradycyjną m.in. Dolnego Śląska. Na wsiach dokumentuje pieśni ucząc się ich także od lokalnych Mistrzów Tradycji. Prowadziła szereg warsztatów pieśni tradycyjnych, między innymi w ramach Laboratorium Strażników Tradycji (projekt Stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej) oraz licznych warsztatów m.in. dla Fundacji Ważka, z którą stale współpracuje (nagrywając i opracowując płyty z muzyką tradycyjną). Śpiewała m.in. w Pieśniach Odzyskanych, zespole „Z Lasu”, Glinianych Pieśniach.

16 grudnia (piątek) 19:00-21:00
Wschodniosłowiańskie tradycyjne kolędy wielogłosowe.
Warsztat poprowadzi Witold Kozłowski z Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji, który od 18 lat prowadzi warsztaty śpiewu i pracy z głosem. Specjalizuje się w naturalnej emisji głosu. Z ogromną powagą podchodzi do wykonywania pieśni obrzędowych i uczy jak je wykonywać w grupie. Uwielbia pieśni wielogłosowe, pochodzące z bardzo różnorodnych tradycji etnicznych.

 

TERMINY:
01.01.2016