1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
01
STY
Trzebnica 2014 wystawa poplenerowa rysunku i malarstwa

wystawa czynna 6.09 do 6.10.2014 r.

W dniach 23-25.05.2014r. w Trzebnicy na terenie pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek został zrealizowany plener, w którym uczestniczyli studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, członkowie Grupy Działań Plastycznych Spotkania Nieformalne. Inicjatorem tego wydarzenia była Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”. Dzięki udostępnieniu przez Siostry terenu Klasztoru, w ciągu trzech dni zostało wykonanych szereg interesujących prac, które ukazują zabytkowe obiekty i malownicze zakątki Opactwa. Dla osób zainteresowanych architekturą i studiujących tę dziedzinę poznawanie tak wartościowych rozwiązań architektonicznych poprzez bezpośredni kontakt – za pomocą rysowania/malowania – ma znaczenie, którego nie da się przecenić.

Plener oraz wystawa poplenerowa w ogrodach przyklasztornych uatrakcyjniły odbywającą się w tym terminie w Trzebnicy międzynarodowe Forum Scientiae Cisterciense dotyczące europejskiego dziedzictwa kulturowego cystersów.

W ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pokazujemy wybrane wizerunki – różnorodne ujęcia malarskie i rysunkowe tego wyjątkowego kompleksu zabytkowych zabudowań Opactwa o ogromnej historycznej i estetycznej wartości.
Prace zostały wykonane przez studentów I, II i III roku studiów (w plenerze wzięło udział 25 osób) – przede wszystkim temperą na kartonie, a także akwarelą, kredką i piórkiem.
Opiekun GDP i pleneru – kurator wystawy: mgr inż. arch. art. plast. Barbara Siomkajło (Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej)

TERMINY:
01.01.2014