1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Światowy Dzień Walki z Depresją – Różne aspekty depresji

Prgram spotkania:

„Z drugiej strony” – wystąpienie przedstawiciela rodziny oraz podzielenie się swoim doświadczeniem we wspieraniu bliskiej osoby z doświadczeniem depresji.
“Opowiem Wam wierszem moją historię” – recytacja wierszy oraz rozmowa z autorką. Swoimi przeżyciami ujętymi za pomocą słów przelanych na papier podzieliła się autorka wierszy, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Przedstawienie oferty organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej lub kryzysu psychicznego.

Wystąpienie psychologa, psychoterapeuty na temat świata wewnętrznego osób doświadczających depresji. (Wykład poświęcony osobom bliskim choremu, którego celem jest zrozumienie specyfiki przeżyć w depresji.)

Wystąpienie lekarza psychiatry, psychoterapeuty na temat depresji, jej podłoża, mechanizmów rozwoju, leczenia. Praca z pacjentami doświadczającymi depresji, rola rodziny oraz najbliższych w powrocie do zdrowia.

Panel dyskusyjny z uczestnikami wystąpień (psycholog, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, rodzina, osoba z doświadczeniem choroby psychicznej)
Podsumowanie Forum i konsultacje ze specjalistami działającymi w obszarze zdrowia psychicznego (psychologiem, psychoterapeutą).

Pokaz prac artystycznych (rysunki, wiersze) wykonanych przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

TERMINY:
01.01.2013