1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Spotkanie autorskie z Andrzejem Liczmonikiem

Andrzej Liczmonik w roku 2013 wydał debiutancki zbiór opowiadań zatytułowany „Mroczne blaski”. Zawarł w nim oparte na życiowych obserwacjach i nabytej wiedzy urokliwe miniaturki literackie, których kontynuacją jest kolejny tomik – „Ścieżki szukania”. Jest w nim wiele trafnych spostrzeżeń, mnogość niedwuznacznych życiowych, mitycznych, czy wręcz baśniowych sytuacji opisanych pięknym wysublimowanym słowem, a także wiele – podanych bez natrętnego moralizatorstwa – wskazówek, prawd i przesłań.
Wrocławianin, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego z burzliwego dla studentów przełomu lat 70/80, współpracownik i współredaktor miesięcznika „Woda na Młyn” wydawanego przez instytutowe koło NZS.
Zainteresowanie słowem przełożył później na pracę zawodową w Archiwum Państwowym, Bibliotece Uniwersyteckiej czy Urzędzie Skarbowym, gdzie pracował jako archiwista.
W 2007 roku ze względu na pogarszający się wzrok przeszedł na rentę, na której to – aby nie dopadł go zabijający nadmiar czasu wolnego – poddał się namowom weny i wznowił zawieszoną od czasów studenckich pracę nad „wartościowaniem słowa”. Na dnie szuflady pojawiły się pierwsze nieśmiałe teksty literackie pisane tylko dla siebie i czytane w skrytości samemu sobie.
Otwarcie na ludzi i odwagę pokazania się szerszemu ogółowi odbiorców dało mu uczestnictwo w warsztatach literackich w Muszynie i w Kielcach, gdzie coraz pewniej prezentował swoje „małe dziełka sztuki”.
Pokłosiem warsztatów były pierwsze publikacje w almanachu „Jesteśmy” wydawanym rokrocznie przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach oraz w kwartalniku „Sekrety Żaru”, którego wydawcą jest Klub Twórczości „Żar” przy Mazowieckim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych.

Andrzej Liczmoniak

TERMINY:
01.01.2015