1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
27
LIS
Spotkanie andrzejkowe Stowarzyszenia Przyjaciel w Kryzysie

O Stowarzyszeniu można się więcej dowiedzieć na stronie:
www.przyjacielwkryzysie.org.pl

TERMINY:
27.11.2009