1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
24
LIS
Spotkanie andrzejkowe Stowarzyszenia Przyjaciel w Kryzysie
15:30

Stowarzyszenia na Rzecz Higieny Zdrowia Psychicznego Przyjaciel w Kryzysie
Adres: pl. Staszica 4; 50-221 Wrocław
http://www.przyjacielwkryzysie.org.pl/

TERMINY:
24.11.2010
Godzina: 15:30