1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
solidarni z Ukrainą

Nasze niedzielne wydarzenie – warsztaty śpiewu kolęd dla dzieci było dedykowane tej inicjatywie. Obecne osoby dorosłe miały możliwość złożenia podpisów, jako wyrazów poparcia dla demokratycznych przemian na Ukrainie.

TERMINY:
01.01.2013