1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
Koncert – Olesia Sinczuk – odwołany
wstęp wolny

Niestety z przyczyn niezależnych koncert pani Olesi Sinczuk jest odwołany. 

Koncert – Olesia Sinczuk
Zapraszamy na koncert muzyki słowiańskiej w wykonaniu kompozytorki i pieśniarki Olesii Sinczuk.
Kompozytorka, pianistka, pieśniarka i poetka Olesia Sinczuk pochodzi z zacnych rodów Sinczuków, Tłustych i Zakrzewskich na Żytomierszczyźnie.
Olesia jest laureatką wielu muzycznych i poetyckich konkursów. Będąc jeszcze studentką zdobyła nagrodę pianistycznego konkursu im. Rachmaninowa w Kijowie. W następnych latach zdobyła jeszcze wiele innych nagród muzycznych i poetyckich za wykonanie własnych kompozycji i wierszy. Poza tym wydała nagrane utwory i dwa zbiory poezji.

W 2006 roku otrzymała pierwszą nagrodę Konkursu im. M. Konopnickiej w Przedborzu w kategorii śpiewanej poezji. W kolejnych latach komponowała i wykonywała utwory do wierszy Konopnickiej akompaniując na fortepianie lub gitarze.

W 2012 roku wydała z pomocą Polskiej Ambasady w Kijowie album z nagraniami śpiewanych patriotycznych wierszy Marii Konopnickiej Pod Wielkim błękitem.
Podczas Słowiańskiego Wieczoru będzie artystka Olesia Sinczuk wykonywać skomponowane przez nią samą utwory w duchu słowiańskim.

TERMINY:
01.01.1970