1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
21
KWI
-
30
CZE
Ruska 46 – przestrzeń dla kultury

Klub pod Kolumnami uczestniczy w realizacji projektu „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W projekcie, którego beneficjentem dofinansowania jest Gmina Wrocław, biorą również udział następujące instytucje kultury: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Strefa Kultury Wrocław,Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wrocławscy Kameraliści “CantoresMinoresWratislavienses”.

Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych poprzez stworzenie w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym i kulturalnym.
W ramach projektu nasza instytucja otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i przeprowadzenie remontu lokalu w segmencie A z przeznaczeniem na salę koncertowo – ekspozycyjną, warsztat, studio nagrań i zaplecze socjalne oraz zakup wyposażenia.
Pieczę nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – inicjator projektu i operator procesu rewitalizacji w modernizowanym wnętrzu podwórzowym.

TERMINY:
21.04.2017 - 30.06.2019