1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Pieśni o miłości i tęsknocie – koncert zespołu “Zdrada Osiedla”

4.11.2016 r. godz. 18.30 wstęp 5 zł

Zespół Śpiewaczek Miejskich Zdrada Osiedla to wrocławski luźny kolektyw osób zainteresowanych śpiewem tradycyjnym, zarówno ukraińskim jak i polskim. Jego serce stanowi grupa uczestnicząca w warsztatach organizowanych przez Fundację Ovo w 2006 r. Od 2007 roku grupa uczy się i pracuje pod kierunkiem ukraińskiego etnomuzykologa Jurija Pastuszenki (absolwent Katedry Folkloru i Etnografii Kijowskiego Uniwersytetu Kultury, członek takich zespołów jak Otawa i Drewo, inicjator zespołu More i międzynarodowego programu Morze Pieśni). Z czasem dołączają kolejne śpiewaczki, m.in. wywodzące się z kręgu Fundacji Muzyka Kresów, uczennice Ludy i Serhija Wostrikowów. Zespół wykonuje pieśni dbając o zgodność z lokalnymi tradycjami wokalnymi. Pieśni polskich uczy się głównie od Olgi Chojak (etnolog, wokalistka, współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej) oraz Zuzanny Morawieckiej-Pastuszenko (uczestniczka wielu projektów badawczych i rekonstrukcyjnych dotyczących tradycyjnej muzyki polskiej i ukraińskiej).

Muzyką zajmują się amatorsko, czyli z czystej miłości, zawodowo rozwichrzeni od Sasa do lasa –
czy raczej od architektury po nauczycielstwo i od psychologii po inżynierię. Na przekór nazwie w składzie grupy pojawiają się też śpiewacy, wzbogacając wykonania swoimi głębokimi, męskimi głosami. Zespół brał udział w wielu koncertach tradycyjnych pieśni ukraińskich – m. in Muzyka Polesia we wrocławskim Muzeum Etnograficznym, koncerty w Konturach Kultury, w EkoCentrum, koncerty kolędowe i solidarności z Ukrainą na wrocławskim Rynku oraz koncert polskich pieśni tradycyjnych na Festiwalu Strażników Tradycji.

Koncerty:

2016.05
Поліська Музика – Muzyka Polesia – Projekcja materiałów
ekspedycyjnych Jurija Pastuszenko i Zuzanny Morawieckiej-Pastuszenko i
koncert Zespół Śpiewaczek Miejskich Zdrada Osiedla w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

2015.12 – Grudniowa
Noc Nadodrza, koncert z okazji aukcji dla drzew w EkoCentrum, Wrocław

2015.06
Поліська Музика – Muzyka Polesia – Kontury Kultury, Wrocław

2014.12 – Happening na Rynku Wrocławskim – jedna z grup biorących udział we Wrocławskim Kolędowaniu

2014.10 –
Koncert tradycyjnych pieśni ukraińskich – Kontury Kultury, Wrocław

2014.03 –
Koncert w ramach happeningu „Solidarni z Ukrainą“ na wrocławskim Rynku

2013.12 –
Koncert polskich pieśni tradycyjnych na Festiwalu Strażników Tradycji, Wrocław,
klub Firlej, udział w projekcie Laboratorium Strażników Tradycji

2013.12 –
Koncert kolęd ukraińskich – EkoCentrum, Wrocław

2013.12 –
Udział w koncertcie „Solidarni z Ukrainą“ – klub Firlej, Wrocław

2013.06 –
Koncert tradycyjnych pieśni ukraińskich w Warsztacie Terapii Zajęciowej
„Wspólnota“ we Wrocławiu z okazji Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta

Nauczyciele:

* Jurij Pastuszenko – etnomuzykolog, stypendysta programu Gaude Polonia, zajmuje się badaniem, dokumentowaniem i kontynuacją ukraińskich tradycji wokalnych.
Absolwent Katedry Folkloru i Etnografii Kijowskiego Uniwersytetu Kultury,
członek takich zespołów jak Otawa i Drewo. W Polsce prowadzi bogatą działalność koncertową i edukacyjną, na polu zawodowym współpracuje z twórcami reprezentującymi różne prądy w muzyce i nie tylko. Jest inicjatorem zespołu „More” oraz międzynarodowego programu „Morze pieśni”, współpracuje z teatrem Maska w Rzeszowie.

* Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko – uczestniczka wielu projektów badawczych i rekonstrukcyjnych dotyczących tradycyjnej muzyki polskiej i ukraińskiej.
Głównie interesuje się obszarami na styku kultur, takimi jak Dolny Śląsk i
Podlasie, gdzie w wyniku interakcji powstają zjawiska o unikalnej wartości.
Autor artykułów i materiałów dokumentalnych, instruktor, członek zespołu
„More”.

*Olga Chojak – wokalistka, muzykantka, animatorka kultury, etnolog; pochodzi z Wrocławia.
Bada i praktykuje muzykę tradycyjną różnych kultur, zwłaszcza śpiew.
Współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej,
organizuje koncerty i festiwale, prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego
oraz prezentacje i konsultacje specjalistyczne na temat polskiego folkloru
wiejskiego i miejskiego.

TERMINY:
01.01.2016