1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
“Opowieści Rzeczy” – słuchowisko na żywo z towarzyszeniem muzyki

Teatr Narracji to improwizowane widowisko z towarzyszeniem muzyki na żywo. Zespół Teatru Narracji tworzy dwóch aktorów i muzyk. Akcja artystyczna poprzedzona była zbieraniem przedmiotów i historii z nimi związanych. Historie, które były prezentowane zostały zebrane wśród uczestników projektu ” Zapamiętane-Odkryte – Pamięć Rzeczy”. Widowisko nawiązuje do tradycji Oral Storytelling. Opowiadali Jerzy Welter- reżyser, aktor, Szymon Bielski- aktor, performer, Marcel Arp – multiinstrumentalista, kompozytor, Dj.
Widowisko realizowane w ramach projektu ” Zapamiętane – Odkryte Pamięć Rzeczy” dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Towarzystwo Kultury Czynnej jest organizacją pozarządową, które działa we Wrocławiu od 1998 roku na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych i międzypokoleniowych. Zespół TKC tworzy grupa około dwudziestu osób, są to głównie artyści, animatorzy, arteterapeuci, trenerzy, wolontariusze współpracujący ze stowarzyszeniem na stałe bądź tylko przy wybranych projektach. Warsztaty artystyczne, spotkania i festiwale organizujemy głównie we Wrocławiu, często nawiązując współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu Dolnego Śląska. Latem pracę warsztatową przenosimy do Strużyn (województwo lubuskie), gdzie zapraszamy dzieci i młodzież na obozy artystyczne.
www.kultura czynna.pl

TERMINY:
01.01.2014