1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
21
KWI
Nomadzi kultury – wieczór etniczny z Jackiem Hałasem

Podczas wieczoru wędrowaliśmy śladami wiejskich grajków, odpustowych śpiewaków, cygańskich taborów, klezmerskich orkiestr oraz włączyliśmy się w transowe rytmy na potańcówce etno.

Tak Jacek Hałas mówi o sobie:

“Obszarem moich zainteresowań i inspiracji jest kultura tradycyjna Wschodniej Europy. Chciałbym opowiedzieć o niej na trzy sposoby – przez muzykę, słowo i taniec.
Podczas wieczoru znajdzie się miejsce zarówno dla najstarszych pieśni wędrownych dziadów, jak i opowieści o podróżach w czasie i przestrzeni – śladami wiejskich grajków, odpustowych śpiewaków, cygańskich taborów, klezmerskich orkiestr czy wołoskich pasterzy. Bedzie też muzyka instrumentalna na akordeon, lirę korbową, pasterskie flety, drumlę.
No i oczywiście tańce. Korowody z Bukowiny to żywioł wspólnoty i transowego rytmu – oparte się na prostych, powtarzalnych sekwencjach kroków, rosnącej stopniowo dynamice oraz pięknej, transowej muzyce. I tańce wirowe – dostojny chodzony , posuwista polka, mistyczny oberek – pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu taranteli. Zabawy dla dużych i małych – w parach, czwórkach, ósemkach, w gwarze i tumulcie.

Moja twórczość to efekt spotkań z autentycznymi muzykantami, twórczego podejścia do archiwaliów i znalezisk etnomuzykologicznych oraz wieloletniej praktyki wykonawczej, doprawionych szczyptą szaleństwa i kroplą melancholii. Surowe, akustyczne brzmienie osiągam dzięki unikatowym instrumentom: węgierskiej lirze korbowej z pracowni Beli Serenyiego, akordeonowi “Bell” z pracowni Franciszka Krasnodębskiego, bębenkowi radomskiemu spod ręki Macieja Żurka oraz drumli, rumuńskiemu kavalowi i gordonowi z Gyimes – serca Transylwanii.”

Program wieczoru nie jest ściśle określony ponieważ wiele zależy od publiczności – jej reakcji, potrzeb i możliwości aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Rozpocznie się od części koncertowej okraszanej historiami dotyczącymi utworów, instrumentów, podróży by w odpowiednim momencie przekształcić tę statyczną formę w zabawę, potańcówkę – nadal oczywiście prowadzoną przez Jacka Hałasa – tanecznie i muzycznie.

TERMINY:
21.04.2012