1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
“Nieznane oblicza hinduizmu” wystawa fotografii

wystawa czynna 11.04-30.04.2015r.

Dotychczasowe edycje wystawy odbywały się w: Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej “Pod Atlantami” w Wałbrzychu; Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, dwie plenerowe edycje w tym podczas Festiwalu Orientalnego, w ramach Festiwalu Wszelkie Przejawy Artyzmu w Dusznikach Zdroju; jako wystawa towarzysząca wydarzeniu – Dzień otwarty studiów podyplomowych Kultura Indii i Tybetu Tajne Komplety, Galerii Mieszczańskiej we Wrocławiu.
Autorami zdjęć są:
Alicja Łozowska i Jacek Mueller.

TERMINY:
01.01.2015