1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
01
STY
monodram Spóżniona miłość czyli wyznania starego belfra

Mariusz Marczyk jest również członkiem Związku Literatów Polskich i Związku Artystów Scena Polskich i założycielem Polskiej Sceny Edukacji.

TERMINY:
01.01.2013