1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
25
LIS
Międzynarodowe Seminarium URBACT II

Podczas Seminarium, w którym uczestniczyli również członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu (dyrektorzy departamentów i wydziałów włączonych w proces rewitalizacji, Rada Osiedla Nadodrze, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, miejscowe organizacje pozarządowe) dyskutowano nad wzmocnieniem rezultatów rewitalizacji, wymieniano się doświadczeniami, poszukiwano optymalnych rozwiązań dla Wrocławia. Eksperci byli pod dużym wrażeniem spójności projektów rewitalizacyjnych w naszym mieście, docenili fakt powołania spółki Wrocławska Rewitalizacja, a także zaangażowanie lokalnych organizacji w budowanie tożsamości Nadodrza.

Zwrócili uwagę na konieczność znacznego ożywienia obszaru – wprowadzenia tu nowych mieszkańców, wsparcia działalności gospodarczej, utworzenia „lokomotyw rozwoju” (miejsc spotkań, wydarzeń kulturalnych, restauracji). Wskazane jest również uatrakcyjnienie szlaku łączącego Most Uniwersytecki z ul. Łokietka,

W seminarium wzięła udział Fundacja Dom Pokoju, z którą klub współpracuje. Fundacja realizuje projekt “Łokietka 5” mający przyczynić się do rewitalizacji Nadodrza.Więcej o projkcie na stronie fundacji http://www.dompokoju.org/

TERMINY:
25.11.2009