1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
02 - 06
LIP
LETNIE PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
250 zł
10:00-14:00

Półkolonie dla dzieci od 6 roku życia i dla młodzieży.

Terminy:

2 – 6 lipca
6 – 10 sierpnia

Czas trwania zajęć: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

Koszt pięciodniowych warsztatów to 250 zł

Warsztaty odbywają się w Klubie pod Kolumnami, Plac Św. Macieja 21, Wrocław

Letnie Półkolonie Artystyczne to cykl spotkań z teatrem, aktorstwem, literaturą, muzyką i plastyką. Podsumowaniem warsztatów będzie pokaz oparty na grze aktorskiej, formie plastycznej, muzyce i ruchu scenicznym.

Zajęcia łączą gry i zabawy sceniczne z rozwijaniem wyobraźni plastycznej i scenicznej. Dzieci i młodzież, zostaną wprowadzeni w świat zabaw aktorskich oraz teatru lalkowego – poznają podstawowe techniki gry mapetem, pacynką, żywą ręką, kukłą, będą miały okazję samodzielnie wykonać profesjonalną lalkę do gry scenicznej. Ponadto uczestnicy samodzielnie wykonają rekwizyty oraz elementy scenografii. Do dyspozycji będą głównie przedmioty codziennego użytku. Forma przedmiotu ma zainspirować wyobraźnię dziecka do stworzenia autorskiej, oryginalnej formy teatralnej.
Gotowe lalki zostaną użyte do skonstruowania etiudy teatralnej.

Podsumowaniem warsztatów będzie pokaz oparty na grze aktorskiej, formie plastycznej, muzyce i ruchu scenicznym.

Celem plastycznej części warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni dziecka poprzez środki teatru lalkowego oraz uruchomienie kreatywności w zakresie tworzenia lalek.
Poprzez ćwiczenia aktorskie dzieci nauczą się posługiwać głosem na scenie, improwizować aktorsko na zadany temat oraz używać wyrazistego gestu scenicznego.

Program zajęć:

– ćwiczenia z zakresu techniki i wyrazistości mowy
– praca z głosem oraz nauka operowania głosem podczas animacji mapeta, pacynki i kukły
– praca z tekstem – podstawowe techniki interpretacji tekstu
– elementarne zadania aktorskie: wyrażanie emocji za pomocą gestu, ruchu, ciała i głosu
– gry i zabawy aktorskie rozwijające wyobraźnię oraz relacje w grupie
– improwizacje i sceny aktorskie: kto, co, gdzie, kiedy?
– improwizacje ruchowe na zadany temat, odzwierciedlające podstawowe emocje
– trening aktorski rozwijający świadomość ciała i relacje w przestrzeni scenicznej
– etiudy solowe i grupowe do muzyki
– wprowadzenie do zagadnienia teatru lalkowego
– poznanie podstaw animacji mapeta, pacynki, kukły
– gra żywą ręką
– etiuda solowa z wykorzystaniem mapeta oraz przyswojonych zasad animacji
– wykreowanie charakteru scenicznego postaci
– etiuda w parach na zadany temat aktorski, z wykorzystaniem słowa, muzyki i lalek
– rozpoznawanie różnic między technikami lalkowymi
– tworzenie lalek i plastycznych środków wyrazu- etiuda grupowa
– pokaz finalizujący warsztaty według ustalonej dramaturgii, muzyki, tekstu oraz z wykorzystaniem lalek

Prowadząca:
Klaudia Lewandowska – aktorka, muzyk, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinie. Od siedmiu lat jest instruktorem teatralnym. Pracuje na scenie, przed kamerą i przed mikrofonem. Prowadzi zajęcia aktorskie, teatralne i muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z Młodzieżową Akademią Musicalową we Wrocławiu, Szkołą Tańca Athina w Oławie, Wrocławskim Klubem pod Kolumnami jako instruktorka warsztatów aktorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMINY:
02.07.2018 - 06.07.2018
Godzina: 10:00-14:00

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy przez info@kolumny.art.pl lub tel. 71 322 95 38