1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
28
LIP
Lato w teatrze – pokaz

PROJEKT „Sztuka dla Ziemi” był finansowany przez Fundację im. Księdza Siemaszki oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(Instytut Teatralny).
Ostatnie trzy dni to prezentacja powstałego w czasie warsztatów spektaklu. Pierwszy pokaz odbył się
27 lipca 2012 r. na terenie Liceum Radosna Nowina w Piekarach. Drugi pokaz miał miejsce 29 lipca 2012 r., we Wrocławiu w klubie “Pod Kolumnami”przy pl. św. Macieja 21 a wystawa była prezentowana w Infopunkcie Nadodrze przy ul Łokietka 5 we Wrocławiu.

TERMINY:
28.07.2012