1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
KONKURSY LITERACKIE

Stowarzyszenie INSTAK działające przy klubie „Pod Kolumnami” zrealizowało 2 konkursy literackie na utwór poetycki lub prozatorski, niepublikowany wcześniej, o tematyce:

I KONKURS

“CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA”
PATRONAT HONOROWY nad konkursem objął prof.dr n.med. WOJCIECH WITKIEWICZ

ORGANIZATORZY:
1. CZASOPISMO LITERACKIE EUROArt; STOWARZYSZENIE – INSTYTUT TWÓRCÓW, ANIMATORÓW KULTURY,
HISTORII i LITERATURY; GRUPA LITERACKA
2. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU- OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY,
3. DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

REGULAMIN KONKURSU

1.wielkość utworu: do 2 stron formatu A-4.
2.wiek uczestników: od 12 lat. Od autora poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego
3.jury konkursu wyłoni z uczestników laureatów I, II, III miejsca.
4.poza w/w miejscami mogą być przyznane od 1 do 3 wyróżnień.
5.autorzy nagrodzonych utworów będą zaproszeni do ich odczytania podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.
6.laureat I miejsca otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.
7.laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni otrzymają nagrody: dyplomy i książki.
6.wszystkie nagrodzone utwory będą opublikowane w Czasopiśmie Literackim EUROArt.
8.utwory konkursowe w formie pisemnej i na płytach CD należy przesyłać do 15 września 2011 roku na adres: EUROArt skrytka pocztowa 872, 50-950 Wrocław lub na adres Redakcji Czasopisma EUROArt, ul. Worcella 5 lok.6, 50-448 Wrocław
9.utwory konkursowe powinny zawierać następujące dane: nazwisko i imię, datę urodzenia, adres, własnoręczny podpis oraz numer telefonu kontaktowego.
10.konkurs zostanie rozstrzygnięty 16 października 2012 roku we Wrocławiu w obiekcie wymieniownym w zawiadomieniu.
11.uczestnicy konkursu zostaną pisemnie lub telefonicznie zaproszeni przez organizatorów na jego uroczyste rozstrzygnięcie.
12.telefon informacyjny: 71/346 03 59

II KONKURS

“WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
ORGANIZATORZY:
1. CZASOPISMO LITERACKIE EUROArt;
2. STOWARZYSZENIE – INSTYTUT TWÓRCÓW, ANIMATORÓW KULTURY, HISTORII i LITERATURY;
3. GRUPA LITERACKA
4. KLUB POD KOLUMNAMI

REGULAMIN KONKURSU

1.wielkość utworu: do 2 stron formatu A-4.
2.wiek uczestników: od 12 lat. Od autora poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego
3.jury konkursu wyłoni z uczestników laureatów I, II, III miejsca.
4.poza w/w miejscami mogą być przyznane od 1 do 3 wyróżnień.
5.autorzy nagrodzonych utworów będą zaproszeni do ich odczytania podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.
6.laureat I miejsca otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.
7.laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni otrzymają nagrody: dyplomy i książki.
8.wszystkie nagrodzone utwory będą opublikowane w Czasopiśmie Literackim EUROArt.
9.utwory konkursowe w formie pisemnej i na płytach CD należy przesyłać do 16 października 2012 r. na adres: EUROArt skrytka pocztowa 872, 50-950 Wrocław lub na adres Redakcji Czasopisma EUROArt, ul. Worcella 5 lok.6, 50-448 Wrocław
10.utwory konkursowe powinny zawierać następujące dane: nazwisko i imię, datę urodzenia, adres, własnoręczny podpis oraz numer telefonu kontaktowego.
11.konkurs zostanie rozstrzygnięty 17 listopada o godz. 16.30 w klubie Pod Kolumnami we Wrocławiu
11.uczestnicy konkursu zostaną pisemnie lub telefonicznie zaproszeni przez organizatorów na jego uroczyste rozstrzygnięcie.
12.telefon informacyjny: 71/ 346 03 59

Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich zainteresowań literackich i włączeniem się do grona uczestników spotkań literackich Stowarzyszenia prosimy o kontakt z Panem Tadeuszem Hołubowiczem pod nr tel. 71/346 03 59 lub z klubem.

TERMINY:
01.01.1970