1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Koncert Społecznego Ogniska Artystycznego DTM

Wystąpili:
1. Milena Sitkiewicz – dyplomantka Społecznego Ogniska Artystycznego w Sobótce
W jej wykonaniu usłyszeliśmy:
– Kuhlau Friedrich – Sonatina C-dur, op.55 nr 1
– Chopin Fryderyk – Polonez g-moll
– Chaczaturian Aram – “Die beiden komischen Tanten haben sich gezankt”

2. Wojciech Domarecki – absolwent Społecznego Ogniska Artystycznego w Sobótce.
Program jego występu:
– Marianelli Dario – Dawn (temat z filmu “Duma i uprzedzenie”)
– Czajkowski Piotr – zbiór – Pory roku: maj – “Białe noce”
– Kaczmarek Jan – Park on the Piano (temat z filmu: Marzyciel)

3. Tomasz Śliwowski – (gościnnie) student drugiego roku studiów magisterskich w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W swoim dorobku ma wiele nagród na konkursach o randze krajowej i międzynarodowej. Jest trzykrotnym stypendystą Rektora Akademii Muzycznej jak też programu Erasmus, dzięki któremu kształcił się w klasie prof. Silke-Thory Matthies w Hochschule für Musik w Würzburgu. Prowadzi aktywną działalność artystyczną występując jako solista jak i kameralista.
Artysta zagrał następujące utwory:
1. Aleksander Skriabin – Sonata-Fantazja op. 19 cz. 1
2. Aleksander Skriabin – Etiuda h-moll op. 8 nr 3
3. Fryderyk Chopin – Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5
4. Fryderyk Chopin – Polonez fis-moll op. 44

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne powstało w 1946 roku we Wrocławiu. Jego celem od początków swego istnienia było upowszechnianie muzyki oraz organizowanie życia muzycznego na terenie Dolnego Śląska. To z inicjatywy DTM powstała we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, zaczęto organizować koncerty, konkursy i festiwale (m.in. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju). Dzięki aktywności członków DTM powstały liczne ogniska muzyczne rozsiane na terenie całego Dolnego Śląska, zapewniające dostęp do edukacji artystycznej uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Pod jego egidą działają Społeczne Ogniska Artystyczne w Sobótce i we Wrocławiu na Nadodrzu.

Jak wygląda nauka w Ognisku:

Nauka w Społecznym Ognisku Artystycznym jest odpłatna i trwa 6 lat w dziale dziecięcym lub 4 lata w dziale młodzieżowym i dla dorosłych.
Rok szkolny jest zgodny z państwowym systemem edukacji, zajęcia prowadzone są indywidualnie,
każdy uczeń ma zajęcia umuzykalniające,
od drugiego roku nauki istnieje możliwość uczestniczenia w zespołach muzycznych.
Zajęcia mogą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu,
każdy rok nauki kończy się egzaminem sprawdzającym postępy uczniów, po którym uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia danej klasy

Dlaczego warto uczyć się w Ognisku:

Absolwenci Ogniska po zdaniu egzaminu końcowego otrzymują dyplom ukończenia Ogniska, który umożliwia przystąpienie do egzaminów wstępnych do wielu szkół muzycznych II stopnia.
Najlepsi uczniowie biorą udział w regionalnych konkursach muzycznych, a jako ich laureaci mogą otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Wszyscy uczniowie biorą udział w koncertach organizowanych przez Ognisko co najmniej dwa razy w roku

Ogniska prowadzą naukę gry na instrumentach:

fortepian
gitara klasyczna
skrzypce
wiolonczela
Istnieje także możliwość nauki gry na innych instrumentach.

Społeczne Ognisko Artystyczne
pl. Św. Macieja 5A
Informacje i zapisy:
Sekretariat: +48 71 791 97 89
Dyrektor: +48 502 217 455

TERMINY:
01.01.2014