1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
11
STY
Koncert gitarowy

Mariusz Kozłowski

program koncertu:

Dionisio Aguado – Rondo nr. 2
Agustin Barrios Mangore – Estudio de Concierto
Jan Sebastian Bach – Suita E-dur BWV 1006a I. Preludium
II. Loure III. Gavotte en Rondeau
Agustin Barrios Mangore – La Catedral- cz.III – Allegro solemne
Hector Villa – Lobo – Etiuda 3 z “Douze Etudes”
Joaquin Rodrigo – Sonata Giocosa

Mariusz Kozłowski naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczął, gdy miał 10 lat. Od września 2009 r. jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie gitary klasycznej pod kierunkiem Pana Marka Zielińskiego (obecnie VI klasa II st.). Wcześniej uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ucząc się w klasie gitary Pana Mirosława Drożdżowskiego. Jest laureatem wielu konkursów gitarowych, wielokrotnie honorowany był nagrodami oraz stypendiami przyznawanymi za wybitne osiągnięcia artystyczne, takimi jak:
Stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego – 2011 r.
2 x Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego – 2008 r., 2011 r.
Stypendium Prezydenta Wrocławia w dziedzinie kultury i sztuki – 2010 r.,
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Osiągnięcia Artystyczne dla Uczniów Szkół Artystycznych – 2010 r.,
Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” – 2009 r.,

Kacper Mroczek

Kacper Mroczek urodził się w 1993 r. w Oleśnicy. Naukę gry na gitarze rozpoczął w 2003 roku w PSM I st. im Fryderyka Chopina w Oleśnicy pod kierunkiem mgr Anny Pietrzak. Obecnie jest uczniem II klasy PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie tego samego pedagoga. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: Marcin Dylla, Zoran Dukic, Łukasz Kuropaczewski i Thomas Müller-Pering.

Osiągnięcia:
2010 – wyróżnienie – Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy „Gitaromania”
w Jeleniej Górze
2009 – II miejsce – Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” w Kielcach
2008 – I miejsce – X Dolnośląski Konkurs Gitarowy w Kłodzku, grupa do lat 17
2008 – II miejsce – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych szkół muzycznych
I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, kategoria duetów, duet z klarnecistą
Jakubem Wójcikiem
2008 – III miejsce – Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Aleksandra Tansmana w Kępnie,
gr. do lat 16
2008 – II miejsce – Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Aleksandra Tansmana w Kępnie,
w kategorii zespołów kameralnych, duet z klarnecistą Jakubem Wójcikiem.
2007 – I miejsce – IX Dolnośląski Konkurs Gitarowy w Kłodzku,
kategoria zespołów kameralnych-kwartet gitarowy
program koncertu:
Guido Santorsola – Preludio z „Suity Antiga”
Mauro Giuliani – Grande ouverture
Manuel Maria Ponce – Sonata III
– cz.II. Chanson

TERMINY:
11.01.2012