1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
16
STY
Kolęda bez granic – wieczór kolęd esperanto

Tym razem wspólne kolędowanie miało nieco odmienny ale i oryginalny charakter – otóż śpiewano kolędy po polsku i w języku esperanto.
Na spotkaniu można było poznać bliżej grono wrocławskich esperantystów zrzeszonych w Śląskim Związku Esperantystów. Zaprezentowali się tym razem jako śpiewający esperantyści, opowiedzieli o swojej działalności w tym szczególnie o prowadzonych we Wrocławiu kursach języka esperanto.

TERMINY:
16.01.2010