1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
01
STY
“Kolęda bez granic” wieczór kolęd esperanto

Rokrocznie grono wrocławskich esperantystów w okresie świąteczno-noworocznym organizuje wspólne śpiewanie kolęd. Tym razem gościliśmy ich w naszym klubie.
Esperanto zostało stworzone przez dra Ludwika Zamenhofa w 1887 r. Projekt tego języka został wydany w formie książki (tzw. Unua Libro), która zawierała 16 reguł gramatyczno-słowotwórczych, startowy zestaw słów (niecały 1000) oraz przykłady tłumaczeń (m.in. modlitwy Ojcze Nasz) i poezji napisanej przez Zamenhofa.

Język esperanto zyskał wielką popularność w przeszłości z kilku powodów. Po pierwsze reguły słowotwórcze są bardzo intuicyjne, co umożliwia bardzo łatwe domyślenie się znaczenia wcześniej nieznanych słów, czy też w drugą stronę tj. samodzielne utworzenie poprawnego słowa. Po drugie słowa w języku zostały wybrane z międzynarodowego słownictwa tak by w naturalny sposób większości kojarzyły się z właściwym znaczeniem. Po trzecie reguły gramatyczne są pewną generalizacją naturalnych reguł w większości języków, dzięki czemu każdy może realizować swój sposób wyrażania myśli a jednocześnie być cały czas zrozumiałym dla odbiorcy. Po czwarte autor projektu zrzekł się praw autorskich do esperanta, co nie było regułą przy innych językach planowych, i oddał swoje dzieło społeczności międzynarodowej, która do tej pory rozwija język.

Symbole esperanta
Esperantyści zjednoczeni we wspólnym ruchu wypracowali kilka symboli esperanta. Pierwszym poważnym i do tej pory używanym symbolem jest flaga. Kolor zielony flagi oznacza nadzieję. Biały pokój. Na fladze znajduje się także pięcioramienna gwiazda oznaczająca pięć zamieszkałych kontynentów (kontynenty Ameryki liczone jako jeden). Flaga została przyjęta jako oficjalna dla ruchu na pierwszym światowym kongresie w Boulogne-sur-Mer w 1905 r. Sam symbol zielonej pięcioramiennej gwiazdy jest również używany osobno.

TERMINY:
01.01.2015