1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
16
GRU
Kevin sam w Irlandii

W programie:
– nauka prostych kroków tanecznych do muzyki na żywo
zespołu Shandon Bells
– wspólne ceili
– słodki poczęstunek

TERMINY:
16.12.2011