1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
III Spotkanie z Poezją Seniorów

16.09.2013
Swoją twórczość poetycką zaprezentowali:
Leokada Bajrakowska
Zdzisława Hampel
Renata Zagajczyk-Kociemska
Stanisława Zalewska
Aleksandra Zamorska
Teresa Żurawska-Stąpór
Mikołaj Bialik
Stanisłąw Kruk
Marianna Danilczuk

Oprawą muzyczną wieczoru był koncert w wykonaniu:
Bożenny Pruszyńskiej-Konarskiej – skrzypce
Albina Zalewskiego – gitara

 

TERMINY:
01.01.2013