1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
20 - 21
PAŹ
GITARA 2012 Wrocławski Festiwal Gitarowy

Weekend Lutniowy we Wrocławiu to projekt obejmujący nie tylko muzykę na lutnię, ale również zespoły kameralne. Muzyka dawna, czy jak niektórzy wolą, wykonawstwo historyczne (ang. Historically Informed Performance) wymaga zarówno od wykonawcy jak i od słuchacza przygotowania teoretycznego. Dlatego w ramach Weekendu Lutniowego we Wrocławiu oprócz koncertów proponowane są wykłady z teorii, historii i praktyki gry na lutni a także organizowane są lekcje mistrzowskie dla młodych adeptów lutni, gitary barokowej, teorby, a także dla gitarzystów klasycznych.
Cechą charakterystyczną tej inicjatywy jest prezentowanie bogatej kultury muzycznej Śląska i terenów związanych z nim w różnych okresach historii. Na potwierdzenie wielkiego dziedzictwa muzyki lutniowej z tego regionu można wymienić kilka nazwisk lutnistów pochodzących i tworzących na Śląsku: rodzina Weissów z czołowym Silviusem Leopoldem, rodzina Kropfganssów, Ernst Gottlieb Baron, Philipp Franz Le Sage de Richée, Esaias Reusner st. i jego syn Esaias Reusner mł. i wielu innych. Podkreślić również należy znanych i cenionych lutników ze Śląska, jak również mecenasów artystycznych, których wsparcie było najczęściej jedyną możliwością zaistnienia w szerszym kręgu artystycznym, co świadczy również, iż na Śląsku nie oszczędzano na inwestowaniu w życie muzyczne.
Kultura muzyczna Śląska, a w szczególności muzyka lutniowa stanowi cenne źródło artystycznych i naukowych wyzwań. Inicjatywa ta ma również na celu popularyzację muzyki lutniowej ze Śląska, który był ważnym ośrodkiem na mapie Europy zwłaszcza w okresie II połowy XVII i I połowy XVIII wieku. Muzyka gitarowa jak i sam sposób gry na tym instrumencie często odwołuje się do zdobyczy lutnistów. Weekend Lutniowy we Wrocławiu doskonale wpisuje się zatem w ideę Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego Gitara.
Pomysłodawcą i autorem programu artystycznego Weekendu Lutniowego we Wrocławiu jest muzykolog i muzyk Grzegorz Joachimiak, który od wielu lat prowadzi intensywne badania nad muzyką lutniową i kameralną ze Śląska i regionów z nim sąsiadujących. Gwarantuje to uczestnikom artystyczne i naukowe emocje w poznawaniu i wspólnym „odkrywaniu tajemnic” muzyki lutniowej ze Śląska.

Warsztaty
20.10.2012 (sobota)
10:00 – 13:00 (4×45 min) – lekcje mistrzowskie: Paolo Cherici (arcylutnia)
13:00 – 16:00 (4×45 min) – lekcje mistrzowskie: Jan Čižmář (lutnia, teorba, gitara barokowa), Marta Kratochvílová (flet traverso)
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
40 PLN – czynny udział w lekcji, 25 PLN – czynny udział w lekcji dla uczniów i studentów szkół muzycznych oraz członków WTG, wstęp wolny dla obserwatorów
czynny uczestnik jest również uprawniony do bezpłatnego wejścia na wieczorny koncert Viva Italia – lutnia w baroku.
21.10.2012 (niedziela)
09.30 – 11.00 (2×45 min) – lekcje mistrzowskie: Paolo Cherici (arcylutnia)
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
40 PLN – czynny udział w lekcji, 25 PLN – czynny udział w lekcji dla uczniów i studentów szkół muzycznych oraz członków WTG, wstęp wolny dla obserwatorów
czynny uczestnik jest również uprawniony do bezpłatnego wejścia na wieczorny koncert Mistyka i lutnia w klasztorze.

12.00 – 13.00 – wykład: Grzegorz Joachimiak „Barokowa muzyka lutniowa w czasach habsburskich konfliktów na Śląsku”
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
wstęp wolny

http://gitara.wroclaw.pl/index.php?id=11&lang=_pl

http://gitara.wroclaw.pl/index.php?id=2&idp=1&idh=10&lang=_pl

TERMINY:
20.10.2012 - 21.10.2012