1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
Finał projektu Swiadomi siebie

– Pokaz pracy warsztatowej pod roboczym tytułem „Sen”, w którym to młodzi ludzie starali się, za pomocą pantomimicznych środków wyrazu, wykreować oniryczny świat.
– Film dokumentalny „Świadomi siebie” w reż. Łukasza Dobromira Daczewskiego.
– Wystawa zdjęć „Świadomi siebie” autorstwa Agaty Dobrzańskiej.
– spotkania wykonawców z publicznością przy okazjonalnym poczęstunku.

Projekt „Edukacja alternatywna dzieci i młodzieży – “Świadomi Siebie” realizowany jest od września 2012 roku. Swoim zakresem obejmuje on zajęcia: teatralno – ruchowe, animacyjno – kulturalne oraz psychologiczne i przeznaczony jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz licealnym. Stała grupa osób od ośmiu miesięcy spotyka się, aby poznać i zrozumieć siebie samego oraz świat który Nas otacza, aby lepiej przygotować się na spotkania z różnymi ludźmi i sytuacjami. Nasze przedsięwzięcie nastawione jest rozwój kompetencji, kreatywności i umiejętności, pasji twórczych, próbę wyrażenia i poznania siebie poprzez teatr ruchu, pracę nad swoim JA, zderzeniem z najważniejszymi i najbardziej inspirującymi dziełami i twórcami teatralnymi. W trakcie warsztatów teatralnych młodzi ludzie próbują ubrać intencje w ruch, wyrazić się za pomocą ekspresji swojego ciała, przekazać emocje zapisane w ciele. Tworzą i kreują nowe światy, kolorują je swoją wyobraźnią, każdym ruchem mówiąc cały czas o sobie.

TERMINY:
01.01.2013