1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
23 - 31
SIE
Drugie zapytanie ofertowe

Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Oferty prosimy dostarczyć w formie pisemnej pod adres:
Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 31.08.2017 do godziny 10:00.

Poniżej znajdą Państwo linki do pobrania niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Arkusz kalkulacji oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz członków zespołu projektowego

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Rzut lokalu

TERMINY:
23.08.2017 - 31.08.2017