1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
01
STY
“Bezpieczna jesień dla seniora” spotkanie informacyjne

3.10.2015 r. od godz. 11.00 wstęp wolny

Fundacja Inicjatyw Społecznych 4People wspiera oraz propaguje inicjatywy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzi działania służące podnoszeniu świadomości obywatelskiej.

W ramach założonych celów Fundacja 4People wraz z partnerami w ramach pilotażowego projektu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Bezpieczna Jesień dla Seniora” poświęconym zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz przekazaniu treści o charakterze prewencyjnym.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się
z psychologicznymi aspektami oraz trudnościami, które towarzyszą konkretnym sytuacjom.

Beneficjenci będą mogli również skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

TERMINY:
01.01.2015