1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
13
LUT
Bal Karnawałowy Stowarzyszenia ISKIERKA

“Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej “Iskierka” ( więcej na: http://iskierkawroc.pl/) jest organizacją pozarządową, która prowadzi placówki wsparcia dziennego tj. Zespół Ognisk Wychowawczych. We Wrocławiu pięć takich jednostek terenowych.
Bal na zakończenie ferii jest jednocześnie imprezą zorganizowaną w ramach programu prowadzonego przez to Stowarzyszenie pod nazwą “Zima w Mieście 2010”.

TERMINY:
13.02.2010