1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
01 - 05
MAJ
5. FREAKI AFRYKI – z polskim przytupem!
od 35 zł

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 10 -12 maja 2019 roku.

5. FREAKI AFRYKI – z polskim przytupem! ” wracają do korzeni i źródeł !

Od początku istnienia Festiwalu przyświeca nam idea łączenia kultur, stylów i ludzi. Podczas poprzedniej edycji rytmy afrykańskie współbrzmiały z jazzową harmonią, w tym roku zestawiamy kulturę Afryki Zachodniej.. z polską tradycyjną kulturą ludową! Celem zestawienia tych dwóch z pozoru odmiennych kultur, jest z jednej strony przybliżenie odbiorcom tradycji obu obszarów, z drugiej strony – szeroko rozumiana dyfuzja kulturowa.

W Polsce tradycyjna muzyka, ludowe tańce i pieśni zatraciły swoje pierwotne funkcje. Z roku na rok jednak zauważalna jest potrzeba powrotu do źródeł i korzeni. W Afryce Zachodniej tradycja wciąż jest żywa, a rytmy grane z pokolenia na pokolenie są ważnymi elementami dnia codziennego. Afryka wciąż jest autentyczna i oddycha rytmem..mamy zamiar pokazać, że rytmem potrafi również oddychać polska tradycja!

PROGRAM:

WARSZTATY: 11 – 12.05.2019.
Miejsce: Klub Pod Kolumnami & MDK Śródmiescie

  • warsztaty gry na djembe :
    Bangaly Bangoura (Gwinea), Sana Camara (Gwinea)
  • warsztaty afro dance:
    Alseny Bangoura (Gwinea), Bijou Camara (Gwinea)
  • warsztaty polskich tańców tradycyjnych:
    Piotr i Bogumiła Zgorzelscy (PL)

!!Link do zapisów z cennikiem!!

KONCERT: 11 .05.2019, godz. 20.30, Stary Klasztor. ul. Purkyniego 1.
Bilety: 30 zł – wyłącznie dla osób które wykupiły karnety warsztatowe full pass (powyżej kwoty 200zł), 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł – w dniu koncertu

Bilety w przedsprzedaży dostępne są w:
👉 Klub Pod Kolumnami, Pl. Św. Macieja 21, (rezerwacje: freaki.afryki@gmail.com)
👉 Stary Klasztor ul. Purkyniego 1 (rezerwacje: bilety@o2.pl )

Link do wydarzenia koncertowego na fb

Link do wydarzenia głównego na fb

Link do warsztatów tańców polskich na fb


Pozdrawiamy ♥
Freaki Afryki Team
Afrotonika & Klub Pod Kolumnami

———————————————-
Informacje o artystach:

BANGALY BANGOURA– urodził się w stolicy Gwinei -Conakry, w artystycznej dzielnicy Matam, gdzie dorastał w rodzinie ambitnych i zdolnych muzyków. Naukę rozpoczął bardzo wcześnie pod okiem swoich braci Fode Seydou Bangoura i Mohameda Lamine Bangoura. W 2000 roku dołączył do grupy Boka Juniors, gdzie uczył się pod okiem legendarnego muzyka Ibrahima Boka Camara. Od 2003 roku grał w prestiżowym Les Ballets Africains jako pierwszy solista djembe. W 2014 roku stworzył własną grupę Bangaly Jazz Percussions. Współpracuje z słynnym gwinejskim artystą Koundouwaka. Bangaly dopiero od kilku miesięcy przebywa we Francji, gdzie prowadzi warsztaty gry na djembe oraz regularnie gra do warsztatów tanecznych w słynnym Centre Momboya. Jego światowa kariera zaczyna się rozpędzać 🙂

SANA CAMARA– jeden z najciekawszych gwinejskich muzyków młodego pokolenia. Urodził się i wychowywał w w Conakry – stolicy Gwinei, gdzie był solistą grupy baletowej Soleil d’Afrique oraz grupToure Kounda Percussion, Percussions Sabougnouma. Współpracował z narodowym baletem Gwinei – Les Ballets Africains oraz baletem Sourakatha. Współpracuje z Babarą Bangourą, z którym nagrał płytę ‘La Guinédénou’. Prowadzi liczne warsztaty i koncertuje w różnych krajach Europy i Afryki.

ALSENY BANGOURA – jest jednym z najwybitniejszych tancerzy i choreografów z Gwinei oraz znakomitym i cenionym pedagogiem. Naukę rozpoczął w wieku 10 lat występując z grupami Circus Guinee oraz Sourakhata. W 1998 dołączył do narodowego, legendarnego baletu “Les Ballets Africains ” z którym występował jako tancerz, akrobata i muzyk oraz z którym podróżował po całym świecie reprezentując folklor i kulturę swojego kraju. Podczas swojej kariery w Gwinei tańczył również w teledyskach i koncertach znanych artystek, takich jak: Aminata Kimissoko oraz Yaya Bangoura. W 2013 roku przeprowadził się do Włoch, gdzie prowadzi regularne warsztaty tańca w wielu włoskich miastach oraz niezliczoną ilość warsztatów na całym świecie

BIJOU CAMARA – to niezwykle charyzmatyczna tancerka i choreografka pochodząca z Gwinei. Jej taniec jest spontaniczny, żywiołowy i niezwykle energetyczny. W Gwinei Bijou tańczyła przez niemal 10 lat w znanym balecie Soleil d’Afrique. Przed przybyciem do Europy uczyła tancerzy z całego świata w Conakry, podczas licznych staży tanecznych. Przez lata mieszkała w Czechach, obecnie przebywa w Niemczech. Bijou współpracuje z różnym projektami, w których można ją zobaczyć tańczącą oraz śpiewająca (obdarzona jest również znakomitym głosem). Prowadzi liczne warsztaty tańca w całej Europie

PIOTR ZGORZELSKI– etnolog, tancerz, muzyk, aktor i animator kultury. Od blisko 25 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na świecie. Uczył się bezpośrednio od wiejskich tancerzy oraz ze źródeł archiwalnych, wypracowując autorski program zajęć uwzględniający współczesne predyspozycje i umiejętności pokolenia pozbawionego żywego kontaktu z muzyką ludową. Współzałożyciel warszawskiego Stowarzyszenia „Dom Tańca” (1994). Przez wiele lat współtworzył kapelę Janusz Prusinowski Kompania koncertując i prowadząc z nią warsztaty w większości krajów europejskich, a także w Azji i Ameryce Północnej (m.in. Carnegie Hall NY, Chicago Symphony Center). W 2008 r. powołał do życia Fundację Czas Tradycji, w której realizuje m.in. projekty Taniec Tradycyjny PL (lekcje tańca w internecie na portalu You Tube) oraz Taniec Edu PL (strona www realizowana wspólnie z IMiT).

BOGUMIŁA ZGORZESLKA – tancerka i animator kultury.Polskim tańcem tradycyjnym interesuje się od ponad 15 lat. Uczyła się zarówno od wiejskich tancerzy jak i ze źródeł archiwalnych. Wraz z mężem Piotrem Zgorzelskim, z którym od lat prowadzi warsztaty tańca, powołała Fundację Czas Tradycji, dzięki której realizowane są projekty edukacyjne i kulturalne związane z polskim tradycyjnym tańcem i muzyką. Współtworzy projekt internetowych lekcji tańca Taniec Tradycyjny Pl, którego efekty można oglądać na kanale YouTube.

———————————————————————————————————————————————
[ENG]
This year our Festival will take place from 10th to 12th May 2019.
5th edition of Freaki Afryki returns to the roots!
From the very beginning the idea of the Festival was to connect different cultures, styles, and people. Last time African rhythms resonated together with the harmony of jazz. This time West African culture is going to meet Polish folk culture!
In Poland, traditional music, folk dance, and songs have lost their primal sense. Each year the need of going back to the roots becomes more and more noticeable. In the West Africa, tradition is still cultivated. Playing traditional rhythms is an important element of day-to-day life. We would like to show you that West African culture is very authentic but Polish tradition can keep it up too!

Shedule:
WORKSHOPS: 11 – 12.05.2019.
Location: Klub Pod Kolumnami & MDK Śródmiescie
djembe workshops :
Babgaly Bangoura (Gwinea), Sana Camara (Gwinea)
afro dance workshops:
Alseny Bangoura (Gwinea), Bijou Camara (Gwinea)
Polish folk dance workshops:
Piotr i Bogumiła Zgorzelscy (Poland)

!!! registration & price list https://goo.gl/forms/oCtRNNmUaY8PMqfk1

CONCERT: 11.05.2019, 20.30 – Stary Klasztor, Purkyniego 1 // Tickets: PLN 30 – only for people who bought full pass workshop tickets, PLN 35 – before the concert day PLN 40 – on the concert day

More Information at e-mail: freaki.afryki@gmail.com
——-
Best regards ♥
Freaki Afryki Team
Afrotonika & Klub Pod Kolumnami
———————————————-
About the artists:
BANGALY BANGOURA – Born in the capital of Guinea – Conakry. He grew up in a family of ambitious and talented musicians. He was tutored by his brothers Fode Seydou Bangoura and Mohamed Lamine Bangoura. In 2000 he joined Boka Juniors and brilliant musician Ibrahim Boka Camara became his teacher. Since 2003 Bangaly has been a part of Les Ballets Africains as a djembe soloist. Finally in 2014 established his own group Bangaly Jazz Percussions. For a couple of months he lives in France, where he teaches playing djembe and participates in dance lessons at the popular Centre Momboya.

SANA CAMARA – one of the most interesting young Guinean musicians. Born in Conakry where he was a soloist in the groups: Soleil d’Afrique, Toure Kounda Percussion, and Percussions Sabougnouma. Collaborated with national Guinean ballet Les Ballets Africains and Sourakatha ballet. Together with Babara Bangoura he recorded an album La Guinédénou. Sana teaches and plays in many Europe and African countries.

ALSENY BANGOURA– one of the leading Guinean dancers, choreographers, and great pedagogue. He started his training at the age of 10 with Circus Guinee and Sourakhata. In 1998 he joined the national Guinean ballet Les Ballets Africains, where he performed as a dancer, acrobat, and a musician. He performed on concerts and music videos of popular artists like Aminata Kimissoko and Yaya Bangoura. In 2013 he moved to Italy where he has been conducting numerous workshops.

BIJOU CAMARA – charismatic dancer and choreographer from Guinea. Her performance is incredibly energetic. In her homeland Bijou has danced for almost 10 years in famous ballet Soleil d’Afrique. Before coming to Europe she taught dancers from around the world in Conakry. For years she has lived in Czech Republic and currently resides in Germany. Bijou works on various projects where she dances and sings but also conducts workshops around Europe.

PIOTR ZGORZELSKI– ethnologist, dancer, musician, actor, and organizer of cultural activities. For almost 25 years has been conducting Polish folk dance workshops in Poland and around the world. By learning directly from rural dancers and archival sources he worked out the original programme, which includes contemporary predispositions and abilities of the generation deprived of live connected with ethnic music. Cofounder of Warsaw association Dom Tańca. For many years co-founder of Janusz Prusinowski Kompania band he has conducting workshops in most of European countries but also in Asia and North America. In 2008 established Czas Tradycji foundation, in which he is carrying out projects associated with art of traditional dance like Taniec Tradycyjny PL or Taniec Edu PL.

BOGUMIŁA ZGORZESLKA – dancer and organizer of cultural activities. Has been interested in Polish folk dance for over 15 years. She has learnt directly from rural dancers and the archival sources. Together with her husband Piotr Zgorzelski, with whom she has been conducting dance workshops for years, established Czas Tradycji foundation. Thanks to this organization numerous cultural and educational projects connected to Polish folk dance and music are carried out.

TERMINY:
01.05.2019 - 05.05.2019