1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
14
KWI
„100ropolska scheda” – Rej i Górnicki
wstęp wolny
19:00

Szóste spotkanie z Bogusławem Bednarkiem i Marią Kociumbas w Klubie pod Kolumnami w ramach dwunastomiesięcznego cyklu 100ropolska scheda odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku, o godzinie 19:00. Tytuł spotkania brzmi: MIKOŁAJ REJ. Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja i Dworzanin polski Łukasza Górnickiego.

Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza (1505 – 1569) bardzo trafnie nazywany „Brueglem polskiej literatury” za względu na kreowanie dobrodusznego obrazu sielskiej egzystencji, odmalowanego realistycznym i barwnym językiem obfitującym w zdrobnienia, ale nie stroniącym też od rubaszności. Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego z 1558 roku, z przekonaniem sławi pożytki praktycznego wykształcenia, rozkoszne życie domowego na gospodarstwie, uwydatnia symbiozę życia szlachcica ziemianina z rytmami natury. Decydujący wpływ na twórczość i postawę życiową Reja wywarł pobyt i kształcenie na dworze magnata Andrzeja Tęczyńskiego, którego został sekretarzem. Drugim momentem przełomowym było zetknięcie się z przedstawicielem reformacji hetmanem wielkim koronnym Mikołajem Sieniawskim, co spowodowało przejście Reja na luteranizm, następnie na kalwinizm i gorliwe propagowanie reformowanego wyznania. Zasłużył się jednak głównie dla rozwoju polszczyzny co streszcza jego popularny epigramat z 1562:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Łukasz Górnicki herbu Ogończyk (1527 – 1603) jako pisarz dworski, a potem królewski, następnie zaś bibliotekarz dobrze poznał dworskie obyczaje oraz kulturę włoską tym bardziej, że w przeciwieństwie do Reja, który szczycił się tym że nigdy nie opuszczał kraju, Górnicki wiele podróżował m.in. do Włoch. Toteż z talentem adaptował na grunt polski Dworzanina (Il Cortegiano, 1528) – arcydzieło humanisty włoskiego Baldassare Castiglione. Dworzanin polski (1566) przedstawia kilka koncepcji idealnej świty ówczesnego dworu, jakże jednak dalekich od praktyki życiowej Górnickiego – znienawidzonego za okrucieństwo i pieniactwo przez chłopów i szlachtę, ale jak sam pisał …jako nie każdy jest dobry budownik, kto buduje, tak też nie każdy jest prawdziwie hojnym, kto rozdawa.

Dr hab. BOGUSŁAW BEDNAREK to żywa legenda Wrocławia. Jest wykładowcą uniwersyteckim, autorem arcyciekawej książki „Epos europejski”. Napisał również: W świecie staropolskich oracji weselnych, Znaki brydżowe, Kwalifikatory uczty, O szkodliwości “Kaczki-dziwaczki”, Mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca, Hiperteksty „Wyspy Skarbów” Stevensona, oraz rozliczne teksty opisujące kurioza jak: Literackie obrazy tortur, O profanacji ludzkich zwłok i grobów, Przyczynek do sympozjologii, Antyk, ciało i rozkosze podniebienia w bestsellerowych powieściach Marka Krajewskiego, Bogactwo, mamona, lichwa, jałmużna etc. w “Wielkim zwierciadle przykładów”, Listy z piekła, Wino w kulturze i literaturze, Węże, kolubryny, bazyliszki, kartany, Dziwne biblioteki, księgi i książki. Stylowy wizerunek jegomościa w kapeluszu, w prochowcu, z cygaretką – ciepło kojarzy się bywalcom spotkań literackich. Sławę zawdzięcza przede wszystkim znakomitemu cyklowi kilkuset programów telewizyjnych z lat 90 Labirynty Kultury, którego jest współtwórcą i głównym aktorem.
Dyplomowana artystka MARIA KOCIUMBAS urodziła się w Kłodzku, w miesiącu maju. Po maturze w liceum plastycznym we Wrocławiu ukończyła tam w 1996 r. Wydział Sztuki i Ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas studiów doskonaliła kunszt malarski, który stał się główną dziedziną jej twórczości. Na dyplomie przedstawiła prace ceramiczne pt. “Symbolika węża w sztuce” . Artystka uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych i plenerach w Polsce i za granicą. Ma też w dorobku wystawy indywidualne w których realizuje swoje życiowe pasje: malarstwo. fotografikę, rzeźbę, muzykę i taniec.

TERMINY:
14.04.2019
Godzina: 19:00